Druhý ročník SKV kempu se vydařil, zní z trenérského týmu

26. 7. 2018

Klub

5 minut čtení

SKV letos druhým rokem uspořádalo kemp pro hráče a hráčky mládežnických oddílů. Účastníci byli podle věku rozděleni do dvou skupin a jejich pestrý program se protnul v rámci víkendu. Druhý ročník kempu jsme následně zhodnotili s Martinem Hovořákem, který hovořil za celý trenérský štáb.

Jak bys zhodnotil letošní druhý ročník SKV kempu?
„Věřím, že letošní ročník se vydařil stejně jako ten v loňském roce, možná ještě lépe. Programově to bylo náročnější, měli jsme více účastníků, i přesto si to všichni hodně užili. Věřím, že SKV kemp splnil nejen očekávání ohledně zábavy pro samotné účastníky, ale že jim pomohl také rozšířit sportovní obzory.“

Můžeš popsat, v čem byly největší rozdíly oproti loňsku?
„Rozdíl byl již v tom, že jsme pro letošní rok přichystali 2 termíny. Měli jsme tedy dvakrát více účastníků. Jinak to bylo velice podobné jako v loňském roce. Opět jsme se snažili přichystat účastníkům trénink pro obecnou sportovní průpravu, a také některé části zaměřené specificky na florbal. Účastníci si tak vyzkoušeli tréninky atletiky, stability, koordinace, agility a různých sportovních pohybových her. Myslím, že i my trenéři jsme se v rámci přípravy celkem předvedli, co se kreativity týče (smích).“

Z čeho všeho se skládal program kempu?
„Jak jsem již zmiňoval, první termín byl zaměřen především na sportovní průpravu (a ne pouze florbalovou), zařadili jsme tedy do tréninků atletická a běžecká cvičení, dále jsme pracovali na agilitě jednotlivců pomocí koordinačních žebříků a slalomů, zapojili jsme též gymnastické prvky a jeden trénink jsme specificky vyhradili tréninku stability. Při zapojení různých balančních pomůcek a cviků jsme vymysleli program, který byl pro účastníky náročný, ale i přesto doufám, že to všechny bavilo. Druhý termín kempu jsme již specifičtěji zaměřili na florbalové dovednosti a základní taktické znalosti, které chceme u hráčů vidět při hře. Věřím, že i tento program měl smysl, jelikož jsme (nejen) díky tomu vytěžili historický výsledek v kategorii B18.“

Měli jste nějakou zpětnou vazbu od rodičů nebo od samotných účastníků a jaká byla?
„Prvotní zpětná vazba byla soudržnost jedinců v rámci kempu. Bylo velmi příjemné sledovat, jak spolu tato mládež tráví čas, a ne vždy to musí být u počítače nebo s mobilem v ruce. Druhá část zpětně vazby byla únava jedinců, což pro nás trenéry znamená, že se do všeho šlo s nejvyšším úsilím. Věřím, že díky zážitkům z těchto dní budou chtít účastníci příští rok znova tento program zažít a posunout jej ještě dále.“

Součástí kempu bylo hodně míčových her, tedy neflorbalových aktivit. Myslíš si, že je důležité, aby mladí florbalisté a florbalistky byli všestrannými sportovci?
„Florbal, i přes svoje nároky na technické dovednosti, je pohybovou hrou. Základem florbalu je tedy pohyb. Pakliže někdo neovládá své tělo tak, aby k tomu mohl přidat další pohyby se specifickou technikou provedení, logicky nemůže být dobrým komplexním hráčem. Proto se snažíme u mladých sportovců maximálním způsobem rozvinout pohybový potenciál, aby následně při rozvoji technických florbalových dovedností nebyli limitováni již při počátku svým pohybovým potenciálem. Neexistuje snad smutnější pohled na mladého sportovce, který má ‚šikovné ruce‘, ale nemá možnost je předvádět na nejvyšší úrovni, protože mu to jeho tělo nedovoluje.

Čím lépe budou mladí lidé ovládat svoje tělo, tím je větší pravděpodobnost, že se budou aktivně věnovat nějaké sportovní činnosti i po ukončení kariéry u výkonnostního sportu. Ať už to bude jakýkoliv sport. Potkávám mnoho lidí, kteří nemají naučené základy sportovní přípravy. Sice se věnují nějaké činnosti, ale většinou to končí úrazem nebo ztrátou motivace. Nerozumí tomu, co dělají. Neví, jak to mají dělat a jak ke svému tělu přistupovat.

 To by měl být ultimátní výstup naší trenérské činnosti. Naučit naše svěřence (kteří si vybrali florbal za svojí sportovní aktivitu), aby se uměli postarat o své tělo, aby mu rozuměli. Na závěr parafrázuji citát Johna Rohna: Pečuj o své tělo. Je to jediné místo, kde žijeme!“

Instagram

SKV Florbal

Společně K Vítězství

Začali jsme v partě kamarádů a malé tělocvičně o pár metrech. Postupem času se z nás stal velký klub, hrající elitní soutěže - Superligu mužů a 1. ligu žen.
Přesto jsme si však zvládli uchovat to nejdůležitější - rodinnou atmosféru a unikátní duch SKV.

Naším domovem je sportovní areál Sokola Vinohrady v samém centru Prahy. Místo s nesmazatelnou historií. Jsme hrdí, že jako součást Sokola můžeme psát její další kapitoly.