SKV připravilo kompenzaci členských příspěvků a letní tréninky navíc

28. 5. 2021

Klub

6 minut čtení

Výbor FO SKV schválil výrazně snížené částky členských příspěvků za 2. pololetí sezony 2020/21 a nabízí doplňkové možnosti trénování přes léto zdarma.

Uplynulá sezona 2020/21 byla výrazně poznamenána globální pandemií covid-19, která se logicky nevyhnula ani klubovému životu v SKV, možnosti trénovat, připravovat se, potkávat se. Přesto, že po celou dobu naši trenéři tvořili hráčkám a hráčům náhradní programy (online tréninky, individuály), rozhodně víme, že se nejednalo o plnohodnotnou sezonu a plnohodnotné 2. pololetí.

Chceme, aby naši členové v klubu zůstali, chtěli u nás nadále sportovat a vážíme si toho, že nám zůstali věrní i v nelehké době. Proto jsme přistoupili ke kompenzacím, promítnutým do platby příspěvků za 2. pololetí a do rozšířené možnosti tréninků v období, kdy běžně naše družstva netrénují. 

  • Platba příspěvků za 2 .pololetí - snížena o 60 až 100 % běžné částky (dle možnosti jednotlivých kategorií trénovat)
  • Přidání možnosti 2 tréninků týdně zdarma během období léta 2021

Platby budou probíhat výhradně přes Členskou sekci SKV, kde budou v nejbližších dnech jednotivým členům a členkám vygenerovány platební údaje s datumem splatnosti v polovině června (18. 6. 2021). Zájem o letní tréninky navíc bude zjišťovat sportovní složka klubu a účast bude koordinována standardně přes Členskou sekci.

Mimo to bychom rádi připomněli členům také kompenzační schéma Českého florbalu. Ti členové, kteří platili loňskou individuální licenci, budou mít na letošní individuální licenci slevu ve výši 80%.

Věříme, že tyto kroky klubu (a Českého florbalu) oceníte. Především ale doufáme, že přispějí k tomu, abychom se brzy setkali na trénincích a utkáních pod hlavičkou SKV. A to minimálně ve stejném počtu jako před začátkem pandemie.

 

Text zprávy členům, členkám a rodičům přikládáme níže.


Vážené členky, členové, vážení rodiče,

jsme si vědomi, že situace ohledně pandemie covid-19 negativně ovlivnila životy nás všech.

Nevyhnula se logicky ani klubové činnosti v SKV, kdy byly po výraznou dobu 2. pololetí v důsledku vládních opatření znemožněny organizované tréninky. Po celou dobu naši trenéři tvořili hráčkám a hráčům náhradní programy ve formě online tréninků, případně individuálů. Přesto víme, že se rozhodně nejednalo o plnohodnotnou sezonu a 2. pololetí.

Vážíme si toho, že jste s námi v klubu v tyto nelehké časy zůstali, jste SKV stále věrní a chceme, aby to takto zůstalo i nadále. Proto jsme připravili následující kroky. Doufáme, že podpoří Vaši chuť v SKV dále sportovat.

Prvním bodem, ke kterému jsme přistoupili je výraznému snížení výše členských příspěvků za 2. pololetí (zde bychom rádi zdůraznili, že ke snížení jsme se odhodlali narozdíl od většiny ostatních pražských klubů, odkud máme informace, že většinou platí příspěvky plné). Částka není shodná pro všechny kategorie a zohledňuje možnost jednotlivých kategorií společně či individuálně trénovat. Přesto je sleva výrazná a odpuštěná částka se pohybuje u všech kategorií v rozmezí od 60 do 100% běžné částky. Prostřednictvím Členské sekce bude každému z členů vygenerována platba již na konkrétní sníženou částku.

Druhým bodem je přidání 2 tréninků týdně zdarma v letním období, které budou otevřené pro kategorie, které běžně přes léto netrénují. Slibujeme si od toho, že se děti budou moci vídat bez delší pauzy, která už takto byla velmi dlouhá. Sportovní složka klubu zjistí v následujícím období zájem o tyto tréninky a vše bude probíhat standardně přes Členskou sekci.

Třetí bod přichází nikoliv od klubu, ale ze strany Českého florbalu, avšak určitě jej chceme zmínit – každý, kdo měl v loňské sezoně placenou hráčskou licenci, bude mít kompenzaci formou snížení platby licence o 80% pro sezonu novou, licence bude pro tyto případy tedy místo obvyklých 500 Kč stát 100 Kč. Český florbal již tyto kompenzace komunikoval v článku https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/prehled-systemu-kompenzaci-clenu-a-oddilu a přikládáme i jejich připravenou infografiku.

Věříme, že tyto naše kroky oceníte a především doufáme, že přispějí k tomu, abychom se brzy setkali na halových trénincích a utkáních pod hlavičkou SKV minimálně ve stejném počtu, jako před začátkem pandemie.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit (např. e-mailem na vybor@skvflorbal.cz), od toho jsme zde.

Výbor TJ SKV – oddíl florbalu

Ing. Dalibor Nigrin, prezident oddílu
Ing. Jiří Buchta, viceprezident oddílu
Mgr. Kateřina Bartůňková, členka výboru
Pavel Doubek, člen výboru
Ing. arch. Jan Svoboda, člen výboru

Instagram

SKV Florbal

Společně K Vítězství

Začali jsme v partě kamarádů a malé tělocvičně o pár metrech. Postupem času se z nás stal velký klub, hrající elitní soutěže - Superligu mužů a 1. ligu žen.
Přesto jsme si však zvládli uchovat to nejdůležitější - rodinnou atmosféru a unikátní duch SKV.

Naším domovem je sportovní areál Sokola Vinohrady v samém centru Prahy. Místo s nesmazatelnou historií. Jsme hrdí, že jako součást Sokola můžeme psát její další kapitoly.