Partneři

Česká obec Sokolská

Jsme členy Tělocvičné jednoty Sokol Praha - Královské Vinohrady.

10_eskobecSokolsk_20201128_112230.jpg
Navštívit web partnera

Programem Sokola je vzájemně provázaný soubor sportovních, pohybových, kulturních a společenských aktivit, které se uskutečňují v tělocvičných jednotách. Činovníci, cvičitelé a trenéři sokolských tělocvičných jednot jsou nejen nositeli a organizátory sokolského tělovýchovného a sportovního programu, ale společně s ostatními členy vytvářejí společenského prostředí pro utváření mravního postoje sokolství, prostředí pro uchovávání sokolských idejí.

Zpět na partnery