Vize klubu

SKV má svou vizi, za kterou si jde již od roku 1997.

Vizi, že budeme hrát v srdci Prahy florbal na nejvyšší úrovni, a že neztratíme to, co náš klub vždy zdobilo - rodinnou atmosféru a prostředí, kde každý najde podporu a nikdo není cizincem. Víme, že to jde a věříme, že díky tomu můžeme působit pozitivně i na naše okolí - na naši jednotu Sokola, na náš areál, na naši městskou část nebo na náš sport.

3 základní pilíře SKV

Chceme hrát v srdci Prahy florbal na nejvyšší úrovni, být klubem s vysokou úrovní sportu i organizace.

Naším sportovním cílem je vychovávat florbalisty a florbalistky na nejvyšší sportovní úrovni u nás. K tomu nám pomáhá důsledné rozvíjení organizační složky klubu. Dbáme na výchovu vlastních sportovců, trenérů i činovníků.

Chceme klást důraz na udržení rodinné atmosféry, kde každý najde podporu a nikdo není cizincem.
Naše sportovní cíle jsou vysoké, ale nezapomínáme na to, že jsme především spolkem lidí. Chceme se navzájem znát, chceme si podávat pomocnou ruku. Nediskriminujeme, neodsuzujeme, pomáháme si nejen na hřišti, ale i mimo něj.
Chceme navazovat na duch Sokola a jeho tradic, být hybatelem dění v našem okolí.
Nejsme soustředěni jen na sport, zajímá nás dění v naší jednotě Sokola, pečujeme o ni, posouváme ji vpřed. Jsme aktivní a naše činnost pozitivně ovlivňuje sportovní a společenský život v našem okolí – zejména na Praze 2.

Naše cesta

Vize musí být podpořena snahou ji naplňovat.

V našem případě jsme 3 pilíře SKV klubového fungování promítli do základních klubových dokumentů - Výchovného procesu, profilu Hráče SKV a do klubového Kodexu.

Výchovný proces

Ve výchově našich hráčů a hráček se snažíme zaměřit nejen na jejich florbalový rozvoj. Jednostranné zaměření může možná krátkodobě přinést lepší výsledky, jsme ale přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska jsou nejen ve sportu, ale i v životě, úspěšnější všestranní lidé.

Základem je osobnost hráče

Proto je naše základní sportovní koncepce založena na tzv. "ideálním hráči SKV". Jedná se o soubor florbalových, sportovních, ale i mentálních vlastností. Ty dávají dohromady z našeho pohledu nejlepší možnou výchozí pozici k dlouhodobé úspěšné sportovní kariéře.

Hráč SKV

Vlastnosti rozvíjíme v pravý čas

Vlastnosti Hráče SKV rozvíjíme průběžně v jednotlivých věkových kategoriích. Naším cílem je, abychom v hráčích a hráčkách pěstovali ty vlastnosti (florbalové, všesportovní a mentální), které ve svém věku jsou schopni rozvíjet, a pro které je v jejich věku ideální čas. Postupně tak doplňujeme "skládačku" ideálního Hráče SKV - dílek po dílku. Tomu jsou uzpůsobeny i rozvojové programy pro jednotlivé kategorie - každý trenér ví, které vlastnosti u své kategorie hlídat, na které se zaměřit, a které naopak bude lepší nechat na kolegy ve starší kategorii.

Hráč SKV

Jaký je Hráč SKV, který je základem naší koncepce? Není to jen nějaký Superman, kterého nikdy v reálu nepotkáte?
"Není ideální Hráč SKV jen nereálná představa nějakého Supermana?"

Nemyslíme si to - díky tomu, že čerpáme z dobrých základů Sokola, víme, že většina všesportovních a mentálních vlastností, kterými se má Hráč SKV prezentovat, jsou parametry opravdových sportovců. Přirozeně pak tyto vlastnosti přechází v třetí oblast - v naši florbalovou specializaci, kde chceme patřit (a patříme) mezi nejlepší v České republice.

Klubový kodex

Pomáhá nám k udržení a prohloubení klubové kultury, na kterou jsme v SKV hrdí.

Chceme, aby se naším kodexem naši členové nejen museli, ale hlavně chtěli řídit - vychází totiž ze základních 3 pilířů v naší klubové Vizi SKV.

Kodex elitního hráče SKV

 • Chci být hráčem SKV - podporuji pozitivní prezentaci klubu, jsem jeho hrdou součástí
 • Ctím pravidla Fair Play na hřišti i mimo něj. Po opuštění hřiště nepřestávám být hráčem SKV!
 • Zastřešuji akce pořádané klubem a aktivně se jich účastním
 • Respektuji spoluhráče, protihráče, rozhodčí, trenérské realizační týmy i fanoušky obou týmů
 • Respektuji sportovní koncepci klubu i její uplatňování trenéry a celým realizačním týmem
 • Dávám trenérům pozitivní i negativní zpětnou vazbu
 • Chci být lepší - pracuji na sobě i když se nikdo nedívá, aby byla moje snaha vidět právě v okamžiku, kdy budu vidět
 • Dodržuji životosprávu a regeneraci dle doporučení klubu, svým chováním předcházím možným zdravotním komplikacím a zraněním

Kodex volnočasového hráče SKV

 • Chci být hráč SKV – podporuji pozitivní prezentaci klubu, jsem jeho hrdou součástí
 • Účastním se a aktivně propaguji (sdílím např. na sociálních sítích) klubové akce
 • Ctím pravidla Fair Play na hřišti i mimo něj. Po opuštění hřiště nepřestávám být hráčem SKV!
 • Respektuji své spoluhráče, protihráče, rozhodčí, trenérské realizační týmy i fanoušky obou týmů
 • Respektuji sportovní koncepci klubu i její uplatňování trenéry a celým realizačním týmem
 • Dávám trenérům pozitivní i negativní zpětnou vazbu
 • Chci být lepší - pracuji na sobě, i když se nikdo nedívá, aby byla moje snaha vidět právě v okamžiku, kdy budu vidět

Kodex trenéra SKV

 • Vedu hráče k tomu, aby dodržovali hráčský kodex, jsem jim vzorem
 • Pravidelně se šéftrenérem klubu diskutuji řešení prohřešků a nežádoucích projevů chování u hráčů
 • Vedu hráče k samostatnosti
 • Podporuji sportovní koncepci klubu, v případě jakýchkoliv pochybností diskutuji tyto rozpory se šéftrenérem
 • Vzdělávám se v rámci školení Českého florbalu i interních klubových školení
 • Respektuji rozhodčí, soupeře a diváky jdu tak svým hráčům vzorem
 • Podporuji Fair Play nejen na hřišti, ale i mimo něj
 • Snažím se být vždy mentálně připraven, nastaven na trénink či zápas
 • Poctivě se připravuji na každou tréninkovou jednotku a zápas
 • Respektuji své hráče
 • Spolupracuji se svými kolegy
 • Podporuji klub i jeho vedení
 • Vedu hráče ke zpětné vazbě (sami vyžadují zpětnou vazbu od trenéra)
 • Vedu svědomitě agendu svého týmu
 • Snažím se naplno využívat všechny komunikační kanály klubu
 • Vedu si pravidelné záznamy o svých tréninkových jednotkách, jejich náplň, jaké měly úspěch u mých svěřenců a co bych pro příště změnil
 • Podobu záznamů budu před sezónou konzultovat se šéftrenérem klubu

Kodex rodiče

 • Dbáme na dodržování správné životosprávy našich dětí, dostatečný pitný režim a kvalitní spánek
 • Trenéra chápeme jako partnera, komunikujeme s ním slušně a s respektem
 • V případě nejasností či pochybností týkajících se tréninků či jiných výchovných postupů, se na trenéra obracím ihned a vše s ním konzultuji
 • Děti omlouváme z tréninkových jednotek a klubových akcí skrze členskou sekci a to vždy včas
 • Děti vedeme k tomu, aby převzali zodpovědnost za svou docházku co nejdříve sami (od 15 let povinné)
 • Pokud existují aktuální důvody, které mohou ovlivňovat docházku nebo chování dítěte na tréninku, informujeme o tom bezprostředně jeho trenéra
 • Vždy informujeme trenéra o aktuálním zdravotním stavu našeho dítěte
 • Podporujeme pozitivní prezentaci klubu, jsme jeho hrdou součástí
 • Snažíme se podporovat obecně pozitivní přístup dítěte ke sportu, nespojujeme sportovní úspěch s odměnou, nepodmiňujeme výhry, nevyčítáme prohry
 • Pravidelně sledujeme komunikační kanály klubu (členskou sekci, webové stránky, případně sociální sítě), snažíme se být orientovaní v aktuální situaci v klubu a chystaných akcích
 • Vedeme naše děti k zodpovědnému chování vůči zapůjčenému vybavení
 • Nehodnotíme nominaci na turnaje či utkání, trenér se snaží vždy spravedlivě rozvíjet potenciál každého svého svěřence

Kodex fanouška

 • Respektujeme hráče, fanoušky soupeře, trenéry i rozhodnutí rozhodčích
 • Fandíme a povzbuzujeme slušně, nenadáváme a nekřičíme, zůstáváme v prostoru vyznačeném pro diváky
 • Nevyjadřujeme se negativně vůči hře ani výrokům rozhodčích a to ani po zápase na svých sociálních sítích
 • Konstruktivní kritiku a případné výtky směřujeme k trenérům případně vedení klubu
 • Nekřičíme na děti, co ve které situaci mají dělat a jak mají hrát
 • Chodíme si hru užít, těším se na chvíle strávené s ostatními fanoušky sportu, který milujeme
 • Na zápasech jsou vítány všechny prostředky k fandění jako tleskadla, řehtačky, vuvuzely, Váš hlasitý potlesk a povzbuzování